Serviciile Comerciale Romane

I oktober 2016 blev det første SpotFish sea-cage fodersystem taget i brug. Anlægget består af 32 cages på en sø i det rumænske højland.

Selve SpotFish anlægget er monteret på en flydende pram.
At have et centralt foderanlæg til så mange cages sparer personalet for enormt meget tid og tidskrævende transport af foder via båd i det forholdsvis tæt liggende cage system.

En af de helt store fordele er også, at SpoFish kan fodre flere gange dagligt, hvilket giver en betydelig bedre foderudnyttelse samt en meget bedre kontrol af udfodring, da alt foderet vejes inden udfodring.

Dette viser også SpotFish anlæggets flexible og brede indsatsområde.

Rumænien Serviciile Sep 2016 (1)

Rumænien Serviciile Sep 2016 (2)

Rumænien Serviciile Sep 2016 (3)

Rumænien Serviciile Sep 2016 (4)
På billede ovenfor: Vejrbeskyttelse er ikke monteret.

Rumænien Serviciile Sep 2016 (5)